Philip McDonnell

Fy angerdd yw gweithio gydag eraill ar gyfer dyfodol gwell, lle gall pawb fwynhau bywyd boddhaus nawr ond lle mae’r blaned yn cael ei hamddiffyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Er ein bod yn gwynebu heriau sylweddol, rwy’n credu, trwy gydweithio a chymunedau, y gallwn adeiladu newid bositif. 

Rwy’n weithiwr llawrydd gyda dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad mewn rheoli prosiectau, cynllunio strategol, addysg a hyfforddiant, ac ymgysylltu â’r gymuned. Dechreuais fy ngyrfa mewn addysgu a hyfforddi athrawon ond arweiniodd fy niddordebau i mewn i sector yr amgylchedd. Sefydlais a rheolais y Ganolfan Amgylchedd yn Abertawe, ac yna mae’r rhan fwyaf o’m gwaith dros yr ugain mlynedd diwethaf wedi cynnwys cefnogi rhwydweithiau amgylcheddol a phrosiectau partneriaeth. 

 Mae llawer o hyn wedi canolbwyntio ar faterion amgylcheddol megis gwastraff ac ailgylchu, ynni, trafnidiaeth, masnach deg, newid hinsawdd, treftadaeth adeiledig a natur ond fel arfer yn gysylltiedig ag iechyd, addysg, tai, adfywio economaidd a meysydd eraill. Rwy’n awyddus i rannu’r wybodaeth a’r sgiliau rwyf wedi’u hennill wrth ddatblygu a rheoli prosiectau, trefnu digwyddiadau, ymgysylltu â’r gymuned, darparu hyfforddiant, creu adnoddau, rheoli busnes, cynllunio gweithredu a chodi arian. 

Ardaloedd: De Ddwyrain – Abertawe, Castell-nedd Port Tablot

Contact Philip: philipmcdonnell@dtawales.org.uk

philip
Skip to content