Adfywio Cymru

Renew Wales

Mae’r rhaglen Adfywio Cymru wedi dod i ben o’r diwedd ar ôl deng mlynedd o gefnogi cymunedau ledled Cymru i gymryd camau i daclo newid hinsawdd a dod yn fwy cynaliadwy. 

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb a fu’n rhan o’r rhaglen, a dymunwn y gorau i chi yn eich holl ymdrechion yn y cyfnod hynod heriol hwn. 

Roedd Adfywio Cymru yn rhaglen a arweiniwyd gan Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu (DTA) Cymru ac a ariannwyd gan y Cyllid Asedau Segur, a weinyddir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.  

 

Y Prosiect Cyd-ddylunio – Agenda ar gyfer y dyfodol

Cyflwynwyd y Prosiect Cydgynllunio gan Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru mewn partneriaeth ag Adfywio Cymru, o fis Medi 2020 i fis Tachwedd 2021. Gyda chyfranogiad a chyfranogiad yn greiddiol iddo, daeth y prosiect â dros 150 o unigolion ynghyd o dros 40 o sefydliadau: o’r Rhwydwaith Adfywio Cymru a’r cymunedau y maent wedi’u cefnogi, yn ogystal â’r rhai sy’n gwbl newydd i’r rhaglen.

Two people repairing a bicycle

Blogiau ac Astudiaethau Achos

Darllenwch flog Adfywio Cymru sydd wedi’i archifo, sy’n cynnwys newyddion, blogiau ac astudiaethau achos.

Podlediad

Fel rhan o Adfywio Cymru, cynhyrchwyd pum pennod podlediad yn ymdrin â phynciau fel Trafnidiaeth, Gwastraff a’r Economi Gylchol, a Bioamrywiaeth. Gallwch chi eu gweld nhw ar YouTube o hyd : linc yma

Grwpiau Adfywio Cymru

Yma gallwch weld map rhyngweithiol o’r holl Grwpiau Cymunedol a fu’n rhan o raglen Adfywio Cymru rhwng 2018-2022, yn ogystal â rhestr fwy cynhwysfawr o grwpiau (o 2012-2022).

Filter by

A

Abacus Waste Management
Aber and Senghenydd workmans club
Abercraf & District Miners Institute
Abergavenny Community Farm
Abergavenny Community Trust
Abergavenny Energy
Abergwili Community Council
Abergwyngregyn
Age Cymru Gwynedd & Mon
Ahmadiyya Womens’ Association
Allotment SOS
Amelia Trust Farm
Antur Waunfawr
Arts For The Earth
Ashianna-growing more food project
Awel Deg
AWEL Ltd
Awel Aman Tawe

B

Badger’s Brook Allotment
Beaufort Centre
Bedlinog Resource Centre
Benllech Community Allotments
Bikeability
Bishop Vaughan School
Black Mountain Centre
Blaenogwr Community Hub
Bon-y-Maen Community Energy
Boys and Girls Clubs for Wales
Brighter Tredegar
Brondanw Estate Sustainability Strategy
Brymbo Heritage Group
Bryn Farm Gardening Project
Brynaman Hall
Butchers Pool Splash Pad (Cwm Clydach Park)
BYG video environment project

C

Cadwyn Housing Furniture Upcycling
Caia Park Environmental Group
Cambrian & Lakeside Centre, Gilfach Goch
Canolfan Glanhwfa Cyf
Canton Community Gardens
Cardiff Community Energy
Carmarthenshire Energy
Carmarthenshire Energy Limited
Carmarthenshire FEI Cluster Group
Cathays Liberal Club
Cathedral Gateway Project – Church House
CCYCP Solar
Cefn Coed Community Centre
Childsplay (Engaging in Climate Change)
Childsplay Community Garden
Chirk Scout Hall
Church in Wales Energy Efficiency Project (Diocese of St Asaph)
Clarbeston Road Hall Committee
Climate Change Action Documentaries
Clwb Peldroed Porthmadog
Clydau Community Centre
Clynfyw Care Farm CIC
Community Futures Wales
Community House, Eton Road
Community Land Trust
Compost Toilet
Cornelly and District Development Trust
Corwen Community Hydro Power
CoStar Partnership
CREES
Crickhowell RIC
Crossroads Care Bridgend
Crymych District Girl Guides
Cultivate (Cwm Harry)
Cwest
Cwm & Llantwit Welfare Hall – Energy Saving
Cwm Ogwr Development Trust
Cwm Saebren Woodland
Cwmaman Hall and Institute
Cwmaman Public Hall
Cwmni Cymunedol Bro Ffestiniog
Cwmni Gwynant
Cwmtawe School
Cwmtillery Community Hydro Project
Cycle Training Wales
Cyfeillion Croesor Cyf
Cymdeithas Bysgota Seiont, Gwyrfai a Llyfni
Cyngor Cymuned Pontyberem. Pontyberem Community Council
Cyrenians

D

Datblygiadau Egni Gwledig (DEG)
Di-gartref youth group, Holyhead
Dove (Jam)
Dove Workshop, Banwen
DrMz Pallet Workshops
Dwyfor Growing Spaces
Dyffryn Nantlle

E

East Williamston Community Hall Association
Ebbw Vale Institute
Ebenezer Church, Abertillery
Eco-Time
Edible Ely
Egni Cydweithredol Cyfyngedig
Elwy Working Woods Cooperative
Ely Cycles
Ely Glyn Derw School Save Energy Animation Project
Energy Time
Environment Centre
Evanstown Brit Growers
EWI

F

Fforwm Cymunedol Dinas Community Forum
Fishguard Bay Yacht Club (FBYC)
Fleur De Lis Plastic Bottle Greenhouse
Flood defence training
Friends of Llanbedr Woodlands
Friends of Narberth Pool
Friends of Sirhowy Woodlands
Friends of Taff Bargoed
Froncysyllte Hydro Power Group
Futurespace

G

Garden Planter Box Workshop
Garth Hillside Organic Garden
Gateway Credit Union
Glofa Navigation
Glyncoch Community Recycling
Glyncoch Summer Challenge
Gower Power
Grannell Community Energy
Grow Your Own Potatoes
Growing Project
GSP
GVEC
Gwaith Powdr & NWWT
Gwerin y Coed
Gwespyr Village Hall

H

Harlech Swimming Pool
Hawkesbury Community Centre
Hay Energy
Haylemma – Building Project
Heart Of Peulwys
Higher Kinnerton Village Hall

I

Icredible Edible Newport

K

Kaleidoscope Social Enterprise
KWT – Timeshare

L

Lampeter Transition Group
Learnabout
Lein Amlwch Supporters, Llangefni.
Less is more
Linden Church, West Cross, Swansea
Llandeilo (Transition Town)-Energy sub-group.
Llanfrothen Community Orchard
Llangollen Friends of the Earth Solar Project
Llanharan Community Development Project
LLanharan Welfare Hall
Llanwrthwl CC
LocalEyes

M

Maindee Primary Garden project
Maindee Project
Meadow Prospects
Menter Môn
Menter Iaith Conwy
Merthyr Real Food
Micro Hydro @ AMV Worx
Miners
Môn/Menai Heating Co-op
Monmouth Sea Cadets
Monmouth Sea Cadets 2015
Monmouthshire District Scouts Assocation – Tudor Cole
Morawelon Allotments
Mount Zion Chapel, Bonymaen, Swansea
Mountain Ash Golf Club
Mumbles Development Trust
Mynydd Cerrig

N

Nantgarw China Works Museum
Nantlle Energy Group
Narberth Scouts and Guides Hut Management Committee
Naturewise
New Leaf
Newbridge RFC – Improve Energy Efficiency
North East Wales Mini Renew Wales Conference
North Ely Youth Centre
Not All Bad (NAB) Youth Group
NSA Afan

O

O-suM animation video project

P

Pallet Making Workshop at the Abacus
Partneriaeth Ogwen
Pelenna Community
Penarth Scouts
Pengwern Cymunedol
Penllergare Valley Woods
Penrhyn Environment Group
Penrhys Partnership
Pentre Doc Y Gogledd
Pentrebane Zone
Peulwys Go Green, Colwyn Bay.
Pill Mill
Pontypridd Town Council Energy & Biodiversity
Porthcawl Y Centre
Profiad Ni Hydro Workshop
PV Rugby Club

R

Renewable Energy – “Shine A Light”
Rhadeg
Rhiwbina
Rhosymedre Community Primary School
Ridgeway Community Golf Club –
Rumney Forum

S

Sandfields Community Association
Savoy Theatre Monmouth
Senghenydd Youth Drop In Centre
Seren Ffestiniog
SEWREC Gypsy & Traveller Development Work (Newport & Cwmbran)
Splash Community Trust
St Andrew’s Church
St Bartholomew’s Church
St Davids Peninsula Community Land Trust
St John’s Ambulance, Cwmbran
St Matthew Church Hall
St Peters Church
St. James Church, Rudry
St. Madoc’s Centre
Stiwt Theatre
Stow Hill Green Spaces
Stuff Space
SUSSED Energy Project
Sustainable Craft and Design Group
Sustainable Livelihoods
Sustainable Wick
Swansea BID
Swansea Mind
Swansea PV Coop

T

Teme Valley Environmental Group
The Calon Lan Centre
The Friends of the Threepenny Bit
The Hill
The Merlin street project
The Muni Arts Centre Ltd
The Quakers, Swansea
The Strand
theSprout environment articles
Topic House
Transition Neath
Transition Teifi Community Cohesion Assoc.
Tredegar Business Forum
Trefloyne Energy Group
Treforest Boys and Girls club
Treforest Hydro Scheme
Tregaron Community Project
Trelewis community centre
Trimsaran Community Sports Centre
Trimsaran Rugby Football Club
Trinity Care and Support
Trinity child and family centre
Tumble Hall
Ty Ni Family Centre, Carmarthen.

U

Ugrading Morlais Hall

V

ValleysVeg
Vegalive

W

Ward of Blackmill Environmental Group CIC
Waun Energy Group
West End
Woodlanders Orchard project
Wrexham Environmental Network (WEN)
Wrexham FOE
WRU Lighting Proposal

Y

YMCA Mountain Ash
Ynni Cymunedol Talybolion
YnNi Llyn
Ynni Padarn Peris
Ynni’r Dyffryn
Ynysybwl Solar Enterprise
Ysgol Glannau Gwaun Governing Body
Ysgol Gynradd Brynaman
Ysgol Llandeilo
Ysgol Parc Waundew/ Richmond Park School, Caerfyrdddin/Carmarthen.
Ysgol y Bedol (EGNI)
Ysgol y Glyn
Ysgol ystalyfera
Ystradgynlais Welfare Hall
Ystradgynlais Welfare Sports Association
Ystradowen Day Centre

Z

Zion Church, Ebbw Vale

Skip to content