Dysgwch Fwy

Darganfyddwch fwy am y rhaglen Egin, pwy ydym ni, ac am Adfywio Cymru (yn cynnwys archif o hen bostiadau o’r blog Adfywio Cymru, podlediadau a grwpiau cymunedol cysylltiedig).

Cyfarfodwch y Tîm

Cyfarfodwch y tîm canolog ac ein Hwyluswyr a darllenwch fwy am bawb sy’n rhan o’r rhaglen Egin.

Am Egin

Dysgwch am y rhaglen Egin: beth ydy o, pam ei fod o wedi ei ddechrau, a phwy ydy’r sefydliadau sydd tu ôl iddo.

Renew Wales

Adfywio Cymru (Archif)

Rhaglen a gafodd ei redeg gan DTA Cymru, a oedd yn cefnogi cymunedau yng Nghymru i daclo newid hinsawdd rhwng 2012-2022 (Archif)

Ariennir Egin gan Camau Cynaliadwy Cymru – Grant Mentora; gweinyddir y grantiau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a mae’r cyllid yn dod o’r Cynllun Asedau Segursy’n rhoi arian sydd wedi ei adael heb ei gyffwrdd am fwy na 15 mlynedd mewn cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu. 

Skip to content