Newyddion / Blog

Bydd ein blog a newyddion yn dod yn fuan! Yn y cyfamser, gallwn ddarllen hen flogiau a newyddion o’r rhaglen Adfywio Cymru isod:

Arbed ynni yn eich adeilad gymunedol

Arbed ynni yn eich adeilad gymunedol

Wrth i’r gaeaf ddod i mewn ac wrth i brisiau ynni godi, mae cymunedau ledled y wlad yn gweld bod gwresogi adeilad cymunedol – fel.. Read More →
Hyfforddiant Llythrennedd Carbon – post blog gwadd gan Aimee Parker

Hyfforddiant Llythrennedd Carbon – post blog gwadd gan Aimee Parker

Post blog gwadd gan Aimee Parker, Hwylusydd a Mentor Cymheiriaid Egin Dros y misoedd diwethaf, fel rhan o fy rôl fel hwylusydd Egin, rwyf wedi.. Read More →
Tyfu Gyda’n Gilydd: Gwersi ar Ymgysylltiad Cymunedol (post blog gwadd gan Louise Cartwright)

Tyfu Gyda’n Gilydd: Gwersi ar Ymgysylltiad Cymunedol (post blog gwadd gan Louise Cartwright)

Tyfu Gyda’n Gilydd: – y stori am sut wnaeth cynllun bocs llysiau yn Kippax, Gorllewin Swydd Efrog, ysbrydoli dyluniad prosiect tyfu cymunedol yng Ngorllewin Cymru... Read More →
Astudiaeth achos: Trees for Tomorrow

Astudiaeth achos: Trees for Tomorrow

Mae Trees for Tomorrow yn feithrinfa goed fach ddielw leol yn Sir Benfro sy’n anelu at gyfrannu at greu Coedwig Genedlaethol newydd i Gymru drwy.. Read More →
Newid Ymddygiad a Chyfathrebu Hinsawdd

Newid Ymddygiad a Chyfathrebu Hinsawdd

Dychmygwch: ‘dych chi wedi dylunio’r prosiect hinsawdd cymunedol perffaith. ‘Dych chi wedi gwneud cais am yr arian, mae gennych chi’r syniadau, ac rydych chi’n barod.. Read More →
Astudiaeth achos: Woody’s Lodge Penlan

Astudiaeth achos: Woody’s Lodge Penlan

Mae Woody’s Lodge Penlan yn elusen ac yn hwb cymdeithasol sy’n darparu cyngor a chefnogaeth i gyn-filwyr, personél gwasanaethau brys, milwyr wrth gefn, a’u teuluoedd... Read More →
Dewch o hyd i ni yn yr Eisteddfod!

Dewch o hyd i ni yn yr Eisteddfod!

Os nad ydych chi wedi clywed am yr Eisteddfod, lle ydych chi wedi bod? Gŵyl flynyddol fwyaf Cymru ar gyfer dathlu diwylliant Cymru a’r iaith.. Read More →
Be’ ydy manteision Mentora Cymheiriaid?

Be’ ydy manteision Mentora Cymheiriaid?

Rhaglen Mentora Cymheiriaid ydy Egin, lle mae grwpiau sydd erioed wedi gweithio ar newid hinsawdd o’r blaen yn cael eu cysylltu â phobl gyda’r sgiliau,.. Read More →
Economi gylchol: Sut all o daclo newid hinsawdd yng Nghymru?

Economi gylchol: Sut all o daclo newid hinsawdd yng Nghymru?

Efallai eich bod wedi clywed am yr Economi Gylchol, ond beth ydy o? Sut mae’n edrych yn ymarferol mewn gwirionedd, a sut mae’n cysylltu gyda.. Read More →
Pam ei bod yn bwysig mesur effaith eich prosiect?

Pam ei bod yn bwysig mesur effaith eich prosiect?

Nod Egin yw helpu grwpiau cymunedol i ddechrau prosiectau sy’n canolbwyntio ar daclo neu addasu i newid hinsawdd, neu i fyw’n fwy cynaliadwy. Ond sut.. Read More →
Skip to content