Newyddion / Blog

Bydd ein blog a newyddion yn dod yn fuan! Yn y cyfamser, gallwn ddarllen hen flogiau a newyddion o’r rhaglen Adfywio Cymru isod:

Clwb Pêl Droed Tref Merthyr: Yn sgorio goliau cynaliadwyedd

Clwb pêl droed sy’n eiddo i’r gymuned yn ymdrechu’n galed i leihau eu defnydd o ynni Mae CPD Tref Merthyr yn glwb pêl droed ym.. Read More →
Clwb Pêl Droed Tref Merthyr: Sgorio goliau cynaliadwyedd

Clwb Pêl Droed Tref Merthyr: Sgorio goliau cynaliadwyedd

Clwb pêl droed sy’n eiddo i’r gymuned yn ymdrechu’n galed i leihau eu defnydd o ynni   Mae Clwb Pêl Droed Tref Merthyr yn gydberchnogaeth gymunedol.. Read More →
KidCare4U – Cysylltu cymunedau â natur

KidCare4U – Cysylltu cymunedau â natur

Annog cymunedau lleiafrif ethnig yng Nghasnewydd i ymgysylltu â newid hinsawdd drwy goginio, tyfu a chysylltu â natur Crynodeb: Mae KidCare4U yn elusen gofrestredig yng.. Read More →
Ai chi ydy’n Swyddog Cyfathrebu newydd ni?

Ai chi ydy’n Swyddog Cyfathrebu newydd ni?

Ydych chi eisiau ymuno â thîm Egin? Gallai hyn fod yn gyfle i chi! Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu newydd i’n helpu i rannu.. Read More →
Arbed ynni yn eich adeilad gymunedol

Arbed ynni yn eich adeilad gymunedol

Wrth i’r gaeaf ddod i mewn ac wrth i brisiau ynni godi, mae cymunedau ledled y wlad yn gweld bod gwresogi adeilad cymunedol – fel.. Read More →
Hyfforddiant Llythrennedd Carbon – post blog gwadd gan Aimee Parker

Hyfforddiant Llythrennedd Carbon – post blog gwadd gan Aimee Parker

Post blog gwadd gan Aimee Parker, Hwylusydd a Mentor Cymheiriaid Egin Dros y misoedd diwethaf, fel rhan o fy rôl fel hwylusydd Egin, rwyf wedi.. Read More →
Cynyddu ymgysylltiad cymunedol – gwersi o Global Gardens Project (post gwadd gan Poppy Nicol)

Cynyddu ymgysylltiad cymunedol – gwersi o Global Gardens Project (post gwadd gan Poppy Nicol)

Cynyddu ymgysylltiad cymunedol: persbectif gerddi cymunedol – gan Poppy Nicol, Mentor Cymheiriaid Egin a Chydlynydd Prosiect ar gyfer Prosiect Global Gardens Mae ymgysylltu â’r gymuned.. Read More →
Tyfu Gyda’n Gilydd: Gwersi ar Ymgysylltiad Cymunedol (post blog gwadd gan Louise Cartwright)

Tyfu Gyda’n Gilydd: Gwersi ar Ymgysylltiad Cymunedol (post blog gwadd gan Louise Cartwright)

Tyfu Gyda’n Gilydd: – y stori am sut wnaeth cynllun bocs llysiau yn Kippax, Gorllewin Swydd Efrog, ysbrydoli dyluniad prosiect tyfu cymunedol yng Ngorllewin Cymru... Read More →
Astudiaeth achos: Trees for Tomorrow

Astudiaeth achos: Trees for Tomorrow

Mae Trees for Tomorrow yn feithrinfa goed fach ddielw leol yn Sir Benfro sy’n anelu at gyfrannu at greu Coedwig Genedlaethol newydd i Gymru drwy.. Read More →
Newid Ymddygiad a Chyfathrebu Hinsawdd

Newid Ymddygiad a Chyfathrebu Hinsawdd

Dychmygwch: ‘dych chi wedi dylunio’r prosiect hinsawdd cymunedol perffaith. ‘Dych chi wedi gwneud cais am yr arian, mae gennych chi’r syniadau, ac rydych chi’n barod.. Read More →
Skip to content