Cyfarfodwch y Tîm

Tîm Canolog

Darganfyddwch fwy am y tîm tu ôl i Egin. Mae staff canolog a Hwyluswyr Egin i gyd yn cael eu cyflogi gan Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (CYD Cymru/DTA Wales). Cliciwch ar unrhyw lun i ddarganfod mwy.

Matt

Matt Swan

Cyd-Bennaeth Allgymorth ac Ymgysylltu

Louisa

Louisa Addisott

Cyd-Bennaeth Allgymorth ac Ymgysylltu

Gwyneth

Gwyneth Jones

Rheolwr Cyfathrebu

Angela

Angela Paxton

Swyddog Gweinyddol

Hwyluswyr

Jasmine

Jasmine Dale

Hwylusydd - De-orllewin - Sir Benfro, Caerfyrddin

Philip

Philip McDonnell

Hwylusydd - De Cymru – Abertawe, Castell-nedd Port Talbot

Aimee

Aimee Parker

Hwylusydd - De-ddwyrain: Trefynwy, Casnewydd, Torfaen

Jamie

Jamie Grundy

Hwylusydd - De-ddwyrain, RhCT, Merthyr, Caerffili

Lisa

Lisa Williams

Hwylusydd - De-ddwyrain: Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg

Mair

Mair Jones

Hwylusydd - Gogledd Ddwyrain: Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam

Jess Mead Silvester

Jess Mead Silvester

Hwylusydd - Gogledd Orllewin: Gwynedd, Ynys Môn, Conwy

Skip to content