Polisi cwci

Cwcis

Yn syml, technoleg ar gyfer cofio rhywbeth amdanoch chi yw cwci.

Mae ymhell dros 90% o wefannau yn defnyddio cwcis. Nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi ac ni ellir eu defnyddio i adnabod defnyddiwr unigol.
Nid ydyn nhw’n dda nac yn ddrwg yn awtomatig, ond mae’n werth deall beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw.

Heb gwcis, mae gwefan yn gyfyngedig o ran ei swyddogaethau. Ni all eich mewngofnodi’n awtomatig, oherwydd mae’n anghofio pwy ydych chi. Ni all adael i chi brynu unrhyw beth, oherwydd mae’n anghofio beth rydych chi’n ei brynu. Ar nodyn cadarnhaol, mae hefyd yn golygu na all eich olrhain.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn ddiofyn. Fodd bynnag, os ydych yn anghyfforddus gyda chwcis, efallai y byddwch yn gallu gosod eich porwr gwe i wrthod pob cwci neu roi gwybod i chi pan fydd cwci yn cael ei anfon i’ch cyfrifiadur – gallwch wedyn ddewis a ydych am dderbyn y cwci ai peidio. Dylai’r swyddogaeth Help yn eich porwr ddweud wrthych sut.

Sylwch: Trwy wrthod ein cwcis neu analluogi cwcis yn y dyfodol efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai ardaloedd neu nodweddion o’n gwefan.

Opsiwn gwell fyddai diffodd cwcis trydydd parti, a fydd yn atal y rhan fwyaf o wefannau rhag rhannu gwybodaeth amdanoch chi. Mae rhai porwyr – fel Safari – yn gwneud hyn yn awtomatig.

CYFARWYDDIADAU AR SUT I ANALLUOGI CWCIS

 

Cwcis a osodir gan wefannau Trydydd Parti

Mae rhai gwefannau yn defnyddio cwcis i gofio beth rydych chi’n ei wneud ar eu gwefan, ac i dargedu hysbysebion atoch chi. Mae rhai o’r gwefannau hynny’n rhannu eu cwcis, fel bod hysbysebion ar un wefan yn gwybod beth oeddech chi’n ei hoffi ar un arall.

I gefnogi ein gwefannau, rydym weithiau’n mewnosod lluniau a chynnwys fideo o wefannau fel YouTube a Flickr. O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen gyda chynnwys wedi’i fewnosod o, er enghraifft, YouTube neu Flickr, efallai y cyflwynir cwcis o’r gwefannau hyn i chi. Nid yw Egin yn rheoli ymarferoldeb a gweithgaredd y cwcis hyn. Dylech edrych ar y wefan trydydd parti perthnasol i gael rhagor o wybodaeth am y rhain.

Sylwer: Os byddwch yn dewis peidio ag analluogi cwcis rydych yn cytuno i ni eu defnyddio ar ein gwefannau.

CYFARWYDDIADAU AR SUT I ANALLUOGI CWCIS TRYDYDD PARTI

 

Google Analytics

Mae Egin yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddeg gwe a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn gosod cwci er mwyn gwerthuso eich defnydd o’n gwefan a llunio adroddiadau i ni ar weithgarwch ar y wefan.

Mae Google yn storio’r wybodaeth a gesglir gan y cwci ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti lle mae’n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych chi’n cydsynio i Google brosesu data amdanoch chi yn y modd ac at y dibenion a nodir uchod.

Sut i wrthod neu ddileu’r cwci hwn
Skip to content