Ymunwch

Mae sawl ffordd o gymryd rhan gydag Egin – cliciwch ar yr opsiwn perthnasol i ddarganfod mwy, neu cysylltwch â ni.

Gwnewch gais i fod yn Fentor Cymheiriaid

Darllenwch am beth yw a beth nad yw Mentora, ein gofynion a sut y gallwch wneud cais i ymuno â’n cronfa o Fentoriaid.

Gwnewch gais i gael cefnogaeth gan Egin

Gall grwpiau cymunedol, sefydliadau, elusennau a chyrff anllywodraethol wneud cais i fod yn rhan o Egin – cliciwch i ddarganfod mwy

Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am sut gallwch fod yn rhan o Egin neu gofynnwch beth bynnag a hoffech  i ni!

Skip to content