Ymunwch

Mae sawl ffordd o gymryd rhan gydag Egin – cliciwch ar yr opsiwn perthnasol i ddarganfod mwy, neu cysylltwch â ni.

Gwnewch gais i fod yn Fentor Cymheiriaid

Darllenwch am beth yw a beth nad yw Mentora, ein gofynion a sut y gallwch wneud cais i ymuno â’n cronfa o Fentoriaid.

Gwnewch gais i gael cefnogaeth gan Egin

Gall grwpiau cymunedol, sefydliadau, elusennau a chyrff anllywodraethol wneud cais i fod yn rhan o Egin – cliciwch i ddarganfod mwy

Dewch i Ddigwyddiad

Darllennwch fwy am ddigwyddiadau yn dod i fyny gan Egin – mewn person neu ar-lein, digwyddiadau am ddim lle gallwch ranu, dysgu a cysylltu.

Skip to content