Tanysgrifiwch i’n Cylchlythyr

Mae ein Cylchlythyr yn darparu diweddariadau rheolaidd a newyddion gan Egin, yn ogystal â (pan fo’n berthnasol) gan DTA Cymru yn ehangach. Os byddwch yn cofrestru, gallwch ddisgwyl cyngor ac awgrymiadau defnyddiol ar daclo newid hinsawdd, straeon am yr effaith da mae Egin yn ei chael ar gymunedau yng Nghymru, ac erthyglau, dolenni ac adnoddau defnyddiol.

Byddwn yn anfon cylchlythyr bob chwarter, gyda negeseuon e-bost eraill drwy’r flwyddyn pan fydd unrhyw gyhoeddiadau brys neu derfynau amser rydym angen i rhoi gwybod i chi amdanynt.

Wrth gwrs, gallwch ddad-danysgrifio eto unrhyw bryd.

Cylchlythyrau Gorffennol:

Gwanwyn 2023

Haf 2023

Hydref 2023

Skip to content