Matt Swan

Cyd-Bennaeth Allgymorth ac Ymgysylltu

Beth sy’n fy nghael i allan o’r gwely yn y bore, ar wahân I fy nwy ferch ifanc yn deffro’n llawer rhy gynnar, ydy bod yn rhan o fudiad sy’n galluogi pobl i wneud newid cadarnhaol yn eu cymunedau. Rwyf wedi bod gyda DTA Cymru ers 2019, yn gyntaf fel y Cydlynydd Gweithrediadau a Chyflawni ar gyfer y rhaglen Adfywio Cymru hyd at ei diwedd yn haf 2022, ac yna’n ymgymryd â fy rôl bresennol fel Pennaeth Allgymorth ac Ymgysylltu. 

Cyn DTA Cymru am nifer o flynyddoedd ro’n I’n rhan o’r byd bwyd lleol Bro Ddyfi, yn tyfu a gwerthu bwyd trwy gynllun blwch llysiau cydweithredol a chydlynu’r prosiect gwydnwch bwyd cymunedol Mach Maethlon. Roedd fy ngyrfa gynharach yn y diwydiant technoleg symudol, yn arwain prosiectau meddalwedd a oedd yn aml yn lledaenu ar draws llawer o sefydliadau partner. Rwy’n gweithio gartref ym Machynlleth ac wrth fy modd yn mynd allan i’r bryniau a’r coed cyfagos pryd bynnag y gallaf. 

Matt Swan
Skip to content