Gwyneth Jones

Rheolwr Cyfathrebu 

Dros y blynyddoedd diwethaf, roeddwn yn byw ym Mhrâg, y Weriniaeth Tsiec, yn dysgu Cymraeg a Saesneg yn ogystal â gweithio fel Arweinydd Cyfathrebu i Six Seconds (Rhwydwaith Deallusrwydd Emosiynol), yn cynnal ymchwil ar gyfer y Coastline Runner, yn ysgrifennu erthyglau am yr argyfwng hinsawdd (yn enwedig ei gysylltiadau â iechyd meddwl), a hyfforddi a hwyluso gweithdai a chyrsiau sy’n symud pobl o anobaith a phryder ynghylch newid hinsawdd i rymuso, cysylltiad a gweithredu. 

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn sut ydyn yn newid y naratif o ran ein perthynas hefo’r byd; gweld ein hunain fel rhan o biosffer byw, cymhleth yn hytrach na gweld y byd fel casgliad o adnoddau i’w hecsbloetio, ac rwy’n bersonol yn angerddol am ailddysgu sgiliau ein cyndeidiau, sef y rheswm ‘dw I wedi bod yn ceisio tyfu fy mwyd fy hun dros y tair blynedd diwethaf. 

Symudais yn ôl i Gymru yn ddiweddar (ar ôl 16 mlynedd i ffwrdd) ac rwyf wrth fy modd bod yn rhan o drefnu ac annog gweithredu cymunedol ar newid hinsawdd. Gallan ni ddim taclo’r argyfyngau niferus sy’n ein gwynebu trwy unigoliaeth arw – mae angen i ni gysylltu â’n cymunedau unwaith eto, i gofio sut i fod mewn perthynas ag eraill: nid yn unig er mwyn goroesi, ond er mwyn ffynnu! Gall cymunedau fod yn lleoedd o gysur, llawenydd a chefnogaeth fawr – efallai ein bod wedi anghofio hynny dros y degawdau diwethaf, ond dwi’n teimlo fod y llanw’n troi a’n bod, gyda’n gilydd, yn troi’n ôl ac yn cymryd sylw i’n lleoliad a’n cynefin unwaith eto. 

Gwyneth Jones
Skip to content