Anne Marie Carty

Fy enw i yw Anne Marie Carty, cefais fy ngeni yn Llundain, ond rwyf wedi byw yn Nyffryn Dyfi yng Nghanolbarth Cymru ers deng mlynedd ar hugain. Mae fy nghefndir mewn ffilm a theledu, yn gwneud ffilmiau dogfen am yr hyn a elwid bryd hynny ynfaterion cymdeithasol”, ond rwyf hefyd wedi bod yn ymwneud â gwaith fideo cyfranogol o amgylch Prydain ers 1990. Yn y 1990au cynnar symudais i ganolbarth Cymru, lle addasais a datblygais technegau fideo cyfranogol i wneud gwaith ymgysylltu cymunedol dwyieithog gyda gwahanol gymunedau dros y wlad 

Rwyf hefyd wedi gweithio yn Asia, Affrica a Rwsia, ac mae’r profiadau hyn wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fy nealltwriaeth o gymunedau a’r heriau a achosir gan newid hinsawdd. Fe wnes i MPhil (gradd Meistr ymchwil) yn 2011 yn edrych ar y defnydd o ffilm fel arf ar gyfer gwaith datblygu cymunedol gyda chymunedau gwledig Cymru, a pharhau â’r ymchwil hwnnw gan wneud PhD rhan-amser ochr yn ochr â gweithio’n llawrydd fel hwylusydd cymunedol mewn pentrefi o gwmpas Canolbarth Cymru ar gyfer sefydliadau ac elusennau amrywiol. 

anne marie carty

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn cyfranogiad, ymgysylltu a datblygu cymunedol, ac mae fy ngwaith ac ymchwil academaidd wedi canolbwyntio ar ddatblygu arferion ymchwil diogel, anfeirniadol a moesegol i helpu i wneud newid cymdeithasol. Rwy’n hyfforddwr bywyd Lefel Tri, ac wedi fy hyfforddi mewn therapi naratif a chyfathrebu cydweithredol gan fod y rhain yn arfau mor ddefnyddiol wrth weithio gyda grwpiau a chymunedau i feddwl trwy faterion a dod o hyd i atebion gyda’n gilydd. 

Rwy’n awyddus iawn i wneud rhywbeth i geisio’n uniongyrchol i gyfarfod heriau’r hinsawdd newidiadol, a pha ffordd well na gweithio gyda chymunedau yng Nghymru, lle mae gennym gyfleoedd mor wych ar gyfer ynni adnewyddadwy a ffyrdd cynaliadwy o fyw? 

Ardaloedd: Canolbarth Cymru: Ceredigion, Powys

Cysyllwch ag Anne Marie: annemariecarty@dtawales.org.uk

Skip to content