Angela Paxton

Swyddog Gweinyddol 

Rwyf mor falch o ddechrau fel Gweinyddwr i’r Gymdeithas Ymddiriedolaeth Datblygu Cymru, yn gweithio ar y rhaglen Egin. Mae gen i brofiad o weithio gydag Adfywio Cymru ar brosiect Hwb Gweithredu Hinsawdd ar gyfer Gerddi Bro Ddyfi (GBDG) yn 2021, pan wnaethom blannu coed ffrwythau a chnau mewn mannau cyhoeddus o amgylch Bro Ddyfi. Gwnaeth y gefnogaeth a gawsom ar gyfer hyn argraff arnaf, ac ar ôl gweld yr ystod eang a chyffrous o brosiectau cymunedol sydd wedi’u galluogi drwy Adfywio Cymru, rwy’n gweld y swydd hon fel cyfle gwych i chwarae rhan mewn cefnogi llawer mwy o brosiectau cymunedol i weithredu ar newid hinsawdd ledled Cymru. 

Cyn hynny roeddwn yn gweithio am bum mlynedd fel Uwch Gydlynydd Gwirfoddoli yn GBDG , gardd gymunedol therapiwtig, cyfeillgar i fywyd gwyllt ym Machynlleth. Roedd y rôl hon yn cwmpasu pob agwedd ar reoli’r ardd: yn ogystal â chynllunio a chyflwyno sesiynau garddio gwirfoddol, bûm yn rheoli prosiectau a ariannwyd, ac yn trefnu gweithdai a digwyddiadau cymunedol. Rwyf hefyd yn gweithio’n rhan amser (un diwrnod yr wythnos) i brosiect Tyfu Dyfi Ecodyfi, fel Cydlynydd Tyfu Cymunedol Lleol, ac yn aelod gweithgar o grŵp Coedwig Fwyd Gelli Deg Dyfi lleol. 

Angela

Rwy’n angerddol am yr angen i bawb gymryd rhan mewn gweithredu ar newid hinsawdd, a sut y bydd hyn yn ei dro yn creu llawer o fanteision ychwanegol, fel gwella ein mannau cymunedol, dod â phobl ynghyd, a gwella ein sicrwydd bwyd ac ynni. 

Skip to content