Tyfu Gwytnwch Bwyd: Gerddi Cymunedol a Gweithredu Hinsawdd
Tyfu Gwytnwch Bwyd: Gerddi Cymunedol a Gweithredu Hinsawdd
November 29, 2023    
2:00 pm - 3:00 pm

Cofrestrwch yma

Sut gall tyfu ein bwyd ein hunain helpu i daclo newid hinsawdd? Beth yw manteision eraill tyfu bwyd yn y gymuned? A sut gall cymunedau ddechrau arni os ydynt eisiau tyfu eu bwyd eu hunain a gwneud yn siŵr eu bod yn garddio yn y ffordd fwyaf ecogyfeillgar posibl?

Ymunwch â ni gyda siaradwyr o Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol, Bwyd Bendigedig a’r prosiect Global Gardens i drafod rôl tyfu bwyd cymunedol wrth daclo newid hinsawdd a hybu diogelwch bwyd lleol, yn ogystal â pha gymorth sydd ar gael yng Nghymru i’ch cymuned ddechrau eich prosiectau tyfu bwyd eich hun.

Mae gan sawl un o’n grwpiau a gefnogir gan Egin uchelgeisiau i ddechrau prosiectau tyfu cymunedol, ac mae llawer o’n Mentoriaid Cymheiriaid yn brofiadol mewn gweithio gyda phopeth o erddi ysgol i amaethyddiaeth adfywiol, pantris bwyd i baraddiwylliant – felly rydym yn disgwyl digon o drafodaeth fywiog a cyfleoedd i chi gwrdd â’ch gilydd, rhannu straeon a gofyn cwestiynau!

Siaradwyr:

Celia Williams, Bwyd Bendigedig – un o’n Mentoriaid Cymheiriaid Egin, Celia oedd cydlynydd Cymru ar gyfer bwyd Bendigedig (Incredible Edible), wedi rhedeg Bwyd Bendigedig Conwy ers 10 mlynedd, ac ar bwrdd cyfarwyddwyr Bwyd Bendigedig CIC. Mae Celia hefyd wedi gweithio fel Cydlynydd Compostio Cymunedol yn ogystal â dechrau Garden Share Conwy, ac yn dod a dros 20 mlynedd o brofiad mewn prosiectau bwyd cymunedol.

Poppy Nicol, Prosiect Global Gardens – Mae Poppy yn Fentor Cymheiriaid Egin yn ogystal â chydlynydd prosiect ar gyfer y Global Gardens Project, prosiect tyfu cymunedol yng Nghaerdydd a dderbyniodd gefnogaeth gan Adfywio Cymru yn 2020-21. Mae Poppy hefyd yn angerddol am arbed hadau a diogelwch bwyd ac roedd yn rhan o gyd-hwyluso Cynulliad y Bobl a lywiodd ‘Strategaeth Bwyd Da’ Bwyd Caerdydd.

Alison Sheffield, Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol – Cawn glywed am eu rhaglen Camau Gwyrdd  sy’n ceisio defnyddio cryfderau a gwybodaeth y sector tyfu cymunedol i wreiddio allbynnau sy’n canolbwyntio ar yr hinsawdd yn ein cymunedau, o amgylch meysydd fel Bwyd ‘Carbon Isel’, Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned, a lliniaru hinsawdd a gweithredu.

Mi fydd y weminar yn cael ei gynnal yn Saesneg y rhan fwyaf, ond bydd posibilrwydd i ni greu ystafell drafod Cymraeg ac i chi ofyn eich cwestiynau yn y Gymraeg.

Ble? Zoom (ar-lein) – cofrestrwch yma

Pryd? Dydd Iau, Tachwedd 29ain, 2-3 yn y prynhawn

Skip to content