Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru: Pam fyddwch chi byth yn taclo newid hinsawdd heb gydgynhyrchu
Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru: Pam fyddwch chi byth yn taclo newid hinsawdd heb gydgynhyrchu
November 9, 2023    
12:00 pm - 1:30 pm

Rydym yn hapus i bartneru gyda Lab Cydgynhyrchu Cymru i fod yn rhan o’i sgyrsiau copro – dyma sydd ganddyn nhw i’w ddweud:

Rydyn ni’n gyffrous i fod yn bartner gyda’n ffrindiau yn Egin i roi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol ym mis Tachwedd. Byddwn yn defnyddio ein digwyddiadau Cyd-ddysgu a Sgwrsio i ‘fynd yn ddwfn’ ar y pwnc hollbwysig, sef pam na fyddwch byth yn taclo newid hinsawdd heb gydgynhyrchu.

Byddwn yn ceisio cyfuno arbenigedd tîm Egin mewn gweithredu hinsawdd gymunedol a’n hymrwymiad ein hunain i roi cydgynhyrchu wrth wraidd atebion. Bydd cyfleoedd i ddysgu oddi wrth ymarferwyr, i drafod materion allweddol gyda chyfeillion cydweithredol ac i gael eich cyfeirio at adnoddau ysbrydoledig, ymchwil ac astudiaethau achos. Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni!

Bydd y panel yn rhannu straeon o’u gwaith, yn archwilio rhai o’r heriau a’r cyfleoedd ar gyfer cydgynhyrchu, ac yn codi rhai cwestiynau hollbwysig i ni eu trafod yn ein Sgwrs Co-pro dilynol ar Dachwedd 13eg.

Cofrestrwch yma:  https://www.eventbrite.co.uk/e/coprolearning-why-youll-never-tackle-climate-change-without-co-production-tickets-736414765387?aff=oddtdtcreator

Gallwch gyflwyno cwestiynau ymlaen llaw, os dymunwch, i hello@copronet.wales. Bydd y drafodaeth hon yn cael ei chofnodi a’i dosbarthu i aelodau, i’r rhai sydd â diddordeb ond na allant fod yn bresennol.

Rhowch wybod i ni os gallwn wneud addasiadau i wneud y cyfarfod hwn yn fwy hygyrch i chi neu os oes angen manylion deialu sain arnoch anfonwch e-bost atom i hello@copronet.wales ac fe wnawn ein gorau i helpu.

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Saesneg.

Skip to content