Economi Gylchol: Beth ydy o, a sut mae o’n edrych yng Nghymru?
Economi Gylchol: Beth ydy o, a sut mae o'n edrych yng Nghymru?
June 14, 2023    
2:00 pm - 3:30 pm

Sut fasa Economi Gylchol yn edrych yng Nghymru?

Yn y webinar hwn, byddwn yn edrych ar y syniad o’r Economi Gylchol a sut y gallai fod yng Nghymru. Byddwn yn trafod beth mae’r Economi Gylchol yn ei olygu mewn gwirionedd, sut olwg sydd arni ar lawr gwlad, a pha heriau y gallem eu hwynebu. Yn ymuno â ni, mae gennym dair siaradwr a fydd yn rhannu enghreifftiau â ni o sut mae’r Economi Gylchol eisoes yn cael ei weithredu yn eu cymunedau.

Amlinelliad o’r sesiwn:

Cyflwyniadau, dod i adnabod ein gilydd a rhwydweithio

Sgwrs fer: Beth yw’r Economi Gylchol a sut y mae’n cael ei rhoi ar waith yng Nghymru? Gyda Katie Beverley o Circular Economy Innovation Communities

Enghreifftiau: Dau Fentor Cymheiriaid Egin yn rhannu mwy o enghreifftiau go iawn o’r Economi Gylchol: Becky Lythgoe a Janine Cusworth

Trafodaethau ystafell grŵp: Cyfle i ymchwilio ymhellach i drafodaeth a chwestiynau gyda’r siaradwyr.

 

Mwy o wybodaeth a cofrestru

Skip to content