Cwrdd Egin 2024: Gweithredu Hinsawdd Cymunedol
Cwrdd Egin 2024: Gweithredu Hinsawdd Cymunedol
May 17, 2024    
10:00 am - 4:00 pm

Ymunwch â ni ym Mhontypridd ar yr 17eg o Fai ar gyfer ein Cwrdd Egin cyntaf, lle cewch gyfle i gyfarfod eraill sy’n frwd dros daclo newid hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy. 

Bydd grwpiau cymunedol ledled Cymru sy’n cael eu cefnogi gan ein rhaglen Egin yn rhannu straeon o’r prosiectau hinsawdd y maent wedi bod yn gweithio arnynt, a chewch gyfle i ymuno â thrafodaethau neu weithdai ymarferol ar bynciau sy’n gysylltiedig â gweithredu hinsawdd gymunedol. Bydd digon o amser hefyd i sgwrsio â grwpiau eraill sy’n cymryd camau i daclo newid hinsawdd yn eu cymunedau 

Yn wyneb argyfwng costau byw, ansefydlogrwydd byd-eang cynyddol a’r argyfwng hinsawdd, mae’n bwysicach nag erioed bod cymunedau’n dod at ei gilydd i benderfynu ar y math o ddyfodol y maent eisiau ei weld. 

Oherwydd cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, gall CYD Cymru gynnig y digwyddiad hwn am ddim i hyd at 100 o bobl. Cofrestrwch heddiw! 

Rhaid i bawb sy’n bwriadu mynychu gofrestru eu lle am ddim fel ein bod yn gwybod y niferoedd ar gyfer arlwyo.

Amserlen y dydd:

10:00 Cofrestru a lluniaeth

10:30 Sesiwn agoriadol

11:45 Gweithdai

12:30 Cinio

13:30 Gweithdai

14:20 Gweithdai

15:30 Sesiwn cofleidiol ymarferol

16:00 Cau

Mae gweithdai rhyngweithiol yn cael eu cynnal ochr yn ochr trwy gydol y dydd, gyda rhai yn cael eu hailadrodd i roi cyfle i bawb fynychu. Mae llawer o’r gweithdai yn dod â phobl o grwpiau cymunedol sy’n gweithredu ar y pwnc hwnnw i mewn ar hyn o bryd.

Y pynciau yw:

Sut Gall Garddio Cymunedol Cymorth i Fynd i’r Afael Newid Hinsawdd – Paul Jennings (Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol) a Derek Cashmore (Mentor Egin)

Sgyrsiau Hinsawdd – Jessica Klescka (Mentor Egin)

Arbed Ynni yn eich Adeilad Cymunedol – Mike Brain (Rheolwr Net Sero, CYD Cymru)

Mynediad Cymunedol i Dir – Ken Moon (Mentor Egin)

Lleihau, Ailddefnyddio, Trwsio – Natasha Burnell (Mentor Egin)

Mesur Beth sy’n Bwysig – Mike Corcoran (Co-Pro Labs Cymru)

Y We Ehangach – Jasmine Dale (Mentor Egin) – sesiwn awyr agored yw hon

Materion Treftadaeth – Jasmine Dale (Mentor Egin) – sesiwn awyr agored yw hon

Skip to content