Jamie Grundy

Rwy’n hwylusydd sefydledig a phrofiadol wedi gweithio mewn lleoliadau datblygu cymunedol, cyfiawnder troseddol a rhaglenni addysg uwch dros Gymru, gyda dros ugain mlynedd o brofiad. Rwyf wedi bod yn gweithio fel Hwylusydd gyda School of Hard Knocks, yn cefnogi oedolion i mewn i gyflogaeth, addysg, neu yn syml i helpu i gefnogi unigolion i wneud y newidiadau y maent am eu gweld yn eu bywydau. Yn ddiweddar, rwyf hefyd wedi bod yn gweithio gyda Cwmpas yn darparu Rheolaeth Arweinyddiaeth a hwyluso rhaglenni twristiaeth gymunedol ar draws De Cymru.

Fi yw sylfaenydd a Chyfarwyddwr Cefnogaeth Tu Fewn Tu Fas Cymru, sy’n cefnogi gadawyr carchar i ailysgrifennu eu dyfodol a helpu i leihau aildroseddu. Rwyf hefyd yn awdur cyhoeddedig ym maes chwaraeon a chyfiawnder troseddol, gyda chyhoeddi 90 Minutes of Freedom, hanes yr unig dîm pêl-droed o garcharorion yng Nghymru. 

I ffwrdd o’r gwaith, rwy’n awdur eiddgar ac yn frwd dros wnio, yn gwneud dillad i fy nheulu a hyd yn oed rhai dodrefn cartref. Rwy’n feiciwr brwdfrydig, ac rwyf wedi beicio drwy Ewrop – ac yn aml gellir fy ngweld yn cerdded i fyny ac i lawr y Taith Taf bron bob penwythnos. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar www.jamiegrundy.net 

Ardaloedd: De-ddwyrain Cymru: RhCT, Merthyr, Caerffili

Cysylltwch â Jamie: jamiegrundy@dtawales.org.uk

Jamie
Skip to content